Vizyon & Misyon

VİZYONUMUZ
Meytes Ltd. olarak insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltecek, refahını arttıracak, doğal çevreye zarar vermeyecek ve mühendislik-teknoloji birlikteliğini en optimum seviyeye çıkaracak inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi sürecinde müteahhitlik hizmetleri üstlenmekteyiz.

Üstlendiğimiz projelerde temel çalışma esasları; en üst düzeyde müşteri tatmini sağlamak, sözleşme ile tanımlanan taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirmek ve en gelişmiş teknoloji ve en deneyimli işgücünü kullanarak en az maliyetle istenen kaliteyi sunmak yönünde gerçekleştiririz.

MİSYONUMUZ
Meytes Ltd. yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik sektöründeki mevcut payını her geçen gün mümkün olduğunca arttırarak, kısa ve orta vadede faaliyette bulunduğumuz maliyete dayalı rekabet ortamında istenen kalitede hizmeti en ucuza sunarak orta ve uzun vadede kaliteye dayalı rekabetin belirleyici olduğu pazarlar yaratılması çalışmalarına destek vererek bu pazarlarda faaliyetlerimizi arttırıp kararlı büyüme ve karlılığı sağlayabilmek. Sunduğumuz hizmetin her aşamasında müşteri tatminini arttırıcı farklılıklar yaratabilmek ve bu özelliğiyle sektöründe ön plana çıkmak.