Prensiplerimiz

 • Yurt içi ve yurt dışında mevcut pazarları derinleştirmek ve yeni pazarlar yaratmak,
 • Temel yetkinlik alanlarına yatırım yaparak, uzmanlaşmayı arttırmak,
 • Hizmet ve ürün kalitesini sürekli kontrol altında tutmak ve istenen kaliteyi eksiksiz sunmak,
 • Personelin piyasa ile iletişimini geliştirecek, geri bildirim alabilecek uç birimlerine yatırım yapmak,
 • Toplam kalite yönetim sistemini tüm Şirkette uygulamak ve bu felsefeyi Şirket kültürüne entegre etmek,
 • Şirket vizyon, misyon ve hedefleri konularından tüm personeli bilgilendirerek her birime stratejik düşünme yetisi kazandırmak,
 • Yönetim ve maliyet muhasebesi alanlarında çalışmaları yoğunlaştırarak maliyet kontrolünü sağlamak ve gerçek maliyetlere ulaşabilmek,
 • Tüm personelin motivasyonunu yüksek tutmak, grup çalışmasını özendirmek ve kararlara ortak etmek,
 • Personelin uzun vadeli istihdamını sağlayacak koşulları yaratmak ve uzman personel sayısını mümkün olan en üst seviyede tutmak,
 • Mevcut ve gerekli iş makinaları ile techizatın en verimli şekilde kullanılması, devamlı faal halde tutulması, stok kontrol, tamir ve bakım gibi hizmetlerinin zamanında en iyi şekilde yapılması, bu makinaların kullanımında görev alacak personelin temini ve eğitiminin düzenli olarak yaptırılması gibi konularda prensiplerin belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Finansal yapıyı değişken piyasa koşullarında kırılganlıktan kurtaracak stratejiler üreterek uygulamak,
 • Küresel ekonomi, pazar büyüklüğü, piyasa eğilimleri gibi dış gelişmeleri sürekli takip ederek raporlama sistemini oluşturmak ve edinilen bilgileri çalışanlarla paylaşarak şirket stratejilerini sürekli yenilemek.