Kalite Politikamız

Meytes Ltd. Şti.’nin uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve optimum dokümantasyon ve iletişim prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarı ile bütünleştirilmiştir:
1- Mevcut ve gelecekteki işverenlerin ihtiyaçlarını anlamak, onların gereksinimlerini karşılamak ve beklentilerinin de üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,

2- Ortak hedefleri tespit etmek suretiyle Şirket vizyonu oluşturmaya liderlik ederek, Şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla ve ekip çalışması halinde dahil olabilecekleri çalışma ve iletişim ortamı yaratmak ve bu ortamı devamlı kılmak,

3- Meytes Ltd. çalışanlarının, tüm seviyelerde, Meytes Ltd. organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmasını ve tam katılımını sağlayarak yeteneklerinin Meytes Ltd.’in kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,

4- Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları birbirlerini tamamlayan süreçler bütünü halinde yönetmek,

5- Birbiri ile ilişkili süreçleri, Meytes Ltd.’in, kalite hedeflerine ulaşma etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,

6- Şirket bütünü dahilinde, yani Merkez-İçi ve Merkez-Şantiye-Merkez arasında düzenli, süreçlere dayanan, hızlı ve etkin bilgi alış-verişini ve iletişimi sağlayarak devamlı ve sağlıklı bir takip ve denetim mekanizması oluşturmak,

7- Meytes Ltd.’in genel performansının devamlı geliştirilmesi vizyonu paralelinde Meytes Ltd. organizasyonunu devamlı ve etkin bir şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

8- Ortak değer yaratarak Şirket hedeflerine ulaşabilmek için, projelerinde görev verilen tedarikçiler ve taşeronlar ile karşılıklı fayda ve ilke bütünlüğü sağlayabilecek ilişkiler kurmak.