İş Güvenliği

Meytes Ltd. kuruluşundan bu güne İşçi Sağlığı ve Güvenliğini en üst seviyede ele alarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlayıp, olası kazaların önüne geçebilmek ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçli bir çalışan topluluğu oluşturmak için;

  • Şirketimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi,
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanları bilgilendirilmeyi ve katılımını sağlamayı,
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
  • İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanları güvence altına almak için; tüm tedbirlerde sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilmesini denetim altında tutmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde İşçi Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,
  • Çalışanlarımızı İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimlerle, bilinç düzeyini ve davranışlarını olumlu yönde geliştirmeyi,
  • Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile, şirketimizdeki İşçi Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi ana hedefleri arasına alarak sürdürmeyi taahhüt etmiştir.